Διαβούλευση για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Προς

Συνήγορο Καταναλωτή

Κον Γιάννη Αδαμόπουλο

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Αξιότιμε κ. Συνήγορε,

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου και εγώ προσωπικά, αισθανθήκαμε ιδιαίτερη ικανοποίηση λαμβάνοντας την από 23/3/07 επιστολή σας και το σχέδιο του υπό κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία σας. Η δε απόφαση σας να θέσετε σε δημόσια διαβούλευση τις διατάξεις του Κώδικα και να δεχθείτε παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς πριν τη δημοσίευσή του, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους και σας συγχαίρουμε γι αυτό.

Κατ' αρχήν θέλω να επισημάνω, ότι η προσπάθεια και μόνο για τη δημιουργία
ενός σύγχρονου και λειτουργικού Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας είναι
αξιέπαινη και νομίζω ότι ολόκληρος ο εμπορικός κόσμος χρειάζεται ένα τέτοιο
εργαλείο, το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια τις σχέσεις προμηθευτών -
καταναλωτών, όχι μόνο προς αποφυγήν προστριβών και αντιθέσεων αλλά και για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των συναλλαγών και του εμπορίου, την πλήρη εφαρμογή του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και φυσικά την προστασία των καταναλωτών. Και το αποτέλεσμα - απ' όσο με τις λίγες γνώσεις μου μπόρεσα να καταλάβω μελετώντας προσεκτικά τα άρθρα του Κώδικα - δικαιώνει σε γενικές γραμμές την πρωτοβουλία σας.

Φυσικά κάθε εμπορικός κλάδος έχει ιδιαιτερότητες και δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν ακόμα και σε ένα τόσο περιεκτικό κώδικα να προβλέπονται τα πάντα. Δεν γνωρίζω αν μετά την οριστικοποίηση του πρόκειται να κυκλοφορήσουν διευκρινιστικές εγκύκλιοι που θα αποτρέψουν τυχόν παρερμηνείες ή αναίτιες προστριβές ή αν ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμοστεί με τις γενικές του διατάξεις και θα εναπόκειται σε εσάς και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (πώς θα καταρτίζονται ?) να προσθέτουν ή τροποποιούν διατάξεις τους ανάλογα με τις περιπτώσεις που θ' αντιμετωπίζετε.

Δράττομαι όμως της ευκαιρίας που μου προσφέρετε να αναφερθώ σ' ένα θέμα που απασχολεί πολύ σοβαρά τον κλάδο μου αλλά και τα εκατομμύρια των Ελλήνων καταναλωτών - αυτοκινητιστών και σας παρακαλώ να το λάβετε υπ΄ όψιν σας και ει δυνατόν να το συμπεριλάβετε - αν το κρίνετε και εσείς έτσι - στον Κ.Κ.Δ.

Πρόκειται για την πρακτική που ακολουθούν οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στη χώρα μας κατά την πώληση με πολυετές υποχρεωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες πέραν της εργοστασιακής εγγύησης με ασαφείς και παραπλανητικούς όρους με μοναδικό στόχο τον εγκλωβισμό των αγοραστών για διάστημα ακόμα και επτά χρόνων αποκλειστικά και μόνο στο επίσημο δίκτυο.

Παρά δε τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο ΣΕΕΑΑ για καταγραφή του προβλήματος εδώ και πέντε χρόνια και τις καταγγελίες μας στις Αρχές τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Κανείς δεν ενημερώνει τον καταναλωτή, ούτε το κράτος, ούτε οι αντιπροσωπείες, ούτε ο Τύπος δυστυχώς, ότι στην απελευθερωμένη αγορά που ζούμε και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που είναι και Ελληνική νομοθεσία ο καταναλωτής - επειδή αυτός πληρώνει - έχει απόλυτη ευχέρεια επιλογής, για την μετά την αγορά ενός διαρκούς & σύνθετου καταναλωτικού αγαθού, συντήρηση & προμήθεια ανταλλακτικών που θα χρειαστεί.

Κανείς προμηθευτής αυτοκινήτων δεν εξηγεί ότι τα πέραν της εργοστασιακής
εγγύησης πακέτα προσφορών συντήρησης είναι δεσμευτικά, έχουν κόστος και ότι η αγορά τους δεν είναι ποτέ υποχρεωτική. Αντίθετα τρομοκρατούν τους πελάτες τους για άρση των εγγυήσεων τόσο για την περίοδο των δύο πρώτων όσο και των επιπλέον ετών, εάν έστω και μια εργασία πραγματοποιηθεί σε ελεύθερο συνεργείο, με ανταλλακτικό από το ανεξάρτητο εμπόριο.

Ανέφερα το πρόβλημα εν τάχει και περιληπτικά και φυσικά όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι το παράνομο και άδικο δέσιμο (UNFAIR CONSUMER TYING) των καταναλωτών σε ένα μόνο δίκτυο, πράγμα που ρητά απαγορεύεται τόσο από την οδηγία 99 / 44 / EC περί προστασίας καταναλωτών, όσο και τα άρθρα 81 & 82 της συνθήκης ένταξης και τον κανονισμό 1400 / 2002 - BLOCK EXEMPTION REGULATION.

Μελετώντας τον Κ.Κ.Δ. παρατήρησα ότι:

- Στο άρθρο 2 παρ. 8 & 11 του Κ.Κ.Δ. το θέμα ίσως να περιλαμβάνεται δεν

είναι όμως ξεκάθαρο.
- Στο άρθρο 3 παρ. 3 & 4 πολύ σωστά αναφέρεται η κατάχρηση δικαιώματος και η υποχρέωση των συμβατικών όρων σύμβασης και πάλι όμως δεν καλύπτεται το θέμα μας.
- Στο άρθρο 3 παρ. 60, ίσως μπορεί να προστεθεί ότι δεν επιτρέπεται το
παράνομο δέσιμο του καταναλωτού για αποκλειστική συντήρηση του αγαθού μόνο στο δίκτυο του προμηθευτή μετά την πώληση και να γίνει αναφορά στο κόστος των πέραν της εργοστασιακής εγγύησης προσφορών και της προεραιτικότητάς τους.
- Ίσως βέβαια αν προσετίθετο μια παράγραφος στο άρθρο 4 παρ. 2 / ιβ που να αναφέρεται ειδικά το πρόβλημα στα αυτοκίνητα να βοηθείτο ο καταναλωτής.
- Και το καλύτερο κατά τη γνώμη μου να αναφερόταν το θέμα στο άρθρο 13 σαν ειδική υποχρέωση αντιπροσωπειών αυτοκινήτων αφού το πρόβλημα που σας αναφέρω είναι πολύ σοβαρό και ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και έναν πολύ μεγάλο κλάδο επιχειρήσεων του ανεξάρτητου εμπορίου που ασχολούνται με τη συντήρηση, την επισκευή, τον εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Με τον ελπίδα ότι δεν σας κούρασα υπερβολικά και ότι το πρόβλημα έγινε
κατανοητό, θα χαρώ ιδιαίτερα αν κάποιες από τις παρατηρήσεις μας
συμπεριληφθούν στο ΚΚΔ προς όφελος της σωστής λειτουργίας της αγοράς, του ελεύθερου ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Με τιμή
Γιάννης Νεράντζης
Πρόεδρος ΣΕΕΑΑ