ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Την έκδοση Οδηγιών Προστασίας του Καταναλωτή για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες ζήτησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος με αφορμή καταγγελίες περί εξαπάτησης και μη σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται στις Οδηγίες, είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να παρέχονται στους καταναλωτές οι εξής πληροφορίες: η ταυτότητα του προμηθευτή (π.χ. η εμπορική επωνυμία του), η ταχυδρομική διεύθυνση του προμηθευτή, ο αριθμός τηλεφώνου/τηλεομοιοτυπίας καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προμηθευτή και κατά περίπτωση, η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.